grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Clone of Ekspertyza PROW 2014-2020

Clone of Ekspertyza PROW 2014-2020

Posiadasz więcej niż 0,1 ha łąk i pastwisk, na których występują ptaki? Możesz uzyskać wysokie dopłaty w ramach programu PROW 2014-2020. Zgłoś się do nas najlepiej wczesną wiosną przed rozpoczęciem okresu lęgowego!

Zamów ekspertyzę ornitologiczną, kwalifikującą grunty do dopłat rolno-środowiskowych. Przed przystąpieniem do programu rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014 - 2020, rolnik musi zlecić wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

Przeprowadzenie ekspertyzy umożliwia uzyskanie kwalifikacji trwałych użytków zielonych do otrzymania dopłat. Wysokość tych dopłat uzależniona jest od rodzaju siedliska, a tym samym od gatunku ptaków, które występują na danej działce.

Ekspertyza PROW, co robimy:

 • przeprowadzamy wizję lokalną mającą na celu stwierdzenie czy łąka jest atrakcyjna dla ptaków wymienionych na liście priorytetowej Dyrektywy Ptasiej - ZOBACZ GATUNKI
 • robimy badania potwierdzające występowanie zagrożonych gatunków zgodnie z metodyką ornitologiczną,
 • sporządzamy wymaganą przez ARiMR dokumentację ornitologiczną niezbędną do uzyskania płatności rolno środowiskowej.

Ekspertyzy ornitologiczne przeprowadzamy w 2 terminach:

 • pomiędzy 1 kwietnia a 31 maja na tzw. krótki termin, czyli tak aby właściciel łąki mógł już w tym samym roku (do 16 maja) złożyć wniosek na dopłaty,
 • pomiędzy 1 kwietnia a 10 lipca - wniosek będzie można złożyć w kolejnym roku.

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne - działanie umożliwiające uzyskanie pomocy finansowej Unii Europejskiej dla rolnictwa, polegające na realizacji określonych działań w gospodarstwach rolnych, zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności, m.in. przez odtworzenie, utrzymanie lub poprawę stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Obowiązujące stawki dopłat za przystąpienie do pakietów przyrodniczych:

Pakiet przyrodniczy "ptasi" – pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

 • wariant 4.7 – Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) - 600 zł/ha
 • pakiet 4.8 – Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki - 890 zł/ha
 • pakiet 4.9 – Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki - 1199 zł/ha
 • pakiet 4.10 – Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego - 1070 zł/ha
 • pakiet 4.11 – Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza - 642 zł/ha

Do programu przystępuje się na 5 lat. Rolnicy otrzymują dopłatę każdego roku. Za to są zobowiązani do wykaszania i użytkowania gruntów zgodnie z zaleceniami ARiMR.

Gatunki ptaków występujące na łąkach z listy priorytetowej:

 • derkacz,
 • czajka,
 • kszyk,
 • krwawodziób,
 • błotniak łąkowy,
 • rycyk,
 • kulik wielki,
 • wodniczka,
 • dubelt,
 • biegus zmienny.

Przykładowa ekspertyza ornitologiczna PROW 2014-2020

Zamów ekspertyzę ornitologiczną i uzyskaj dopłaty PROW 2014-2020