grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Wycinka drzew i krzewów - ekspertyza ornitologa

Wycinka drzew i krzewów - ekspertyza ornitologa

Chcesz uniknąć problemów związanych z wycinką drzew i krzewów które są schronieniem ptaków? Zleć nam ekspertyzę ornitologiczną przed przystąpieniem do prac. Nasi eksperci podpowiedzą kiedy i jak prowadzić prace tak, aby zabezpieczyć twoje interesy i działać w zgodzie z prawem o ochronie przyrody.

Drzewa i krzewy są chronione przed samowolną wycinką przez zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm oraz przepisami szczegółowymi.

Ekspert z zespołu Ornitolog Wrocław wykona inwentaryzację ornitologiczną, co pozwoli przeprowadzić inwestycję zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Drzewa i krzewy to miejsca odpoczynku, schronienia i lęgu ptaków oraz nietoperzy. Dlatego też przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką, zamów u naszych ekspertów opinię ornitologiczną niezbędną by te prace przeprowadzić zgodnie z prawem.

Nasz ekspert w tamach ekspertyzy ornitologicznej wykona:

  • sprawdzi, czy drzewa lub krzewy do wycinki są miejscem gniazdowania ptaków lub schronieniem dla nietoperzy (opis gatunków, liczebność, występowanie),
  • określi potencjalne miejsca / dziuple, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką,
  • zaproponuje plan prac zgodnie z harmonogramem lęgowym ptaków,
  • zaproponuje rozwiązania dotyczące zapewnienia ptakom zastępczych miejsc lęgowych w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac,

Już na etapie planowania wycinki, warto się uwzględnić czas na sporządzenie opinii ornitologicznej i dokumentacji przez eksperta-ornitologa. Takie postępowanie pozwoli przeprowadzić wycinkę zgodnie z prawem oraz poszanowaniem przyrody.

Nie narażaj się na kary! Zapytaj o ekspertyzę przy wycince drzew i krzewów