grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Opinia ornitologiczna w Gdańsku

Opinia ornitologiczna w Gdańsku

Planujesz nową inwestycję, remont kapitalny, termomodernizację budynków? Upewnij się, że prace będą przebiegały bez nieprzewidzianych i kosztownych przestojów. Zanim zaczniesz proces inwestycyjny, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów ornitologów i planuj bezpiecznie.

Na terenie każdej inwestycji mogą występować chronione gatunki ptaków. Dzięki opinii ornitologicznej możesz planować działania tak, by jednocześnie chronić przyrodę i nie ponosić zbędnych strat. Jeszcze przed przystąpieniem do realizacji należy wykluczyć ewentualną ingerencję w siedliska ptaków i my Ci w tym pomożemy.

Opinia ornitologiczna zawsze jest czasowa ze względu na ciągły ruch w przyrodzie - pojawiają się nowe gniazda, nowe gatunki itp. Zespół Ornitolog Wrocław kompleksowo przeprowadzi proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny. Rozpoczynamy pracę od rzetelnej wizji terenowej, zaś kończymy ją na wykonaniu pełnej dokumentacji.

Nasza opinia ornitologiczna zawiera:

 • informację, czy w obiekcie znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.
 • pełną dokumentację kontroli obiektu złożoną z:
  • wypełnionej "Karty kontroli obiektu"
  • dokumentacji fotograficznej obiektu

Eksperci Ornitolog Gdańsk:

 • podczas wizji lokalnej sprawdzamy czy i jakie gatunki ptaków występują na terenie inwestycji,
 • opisujemy potencjalne miejsca gniazdowania ptaków,
 • pomagamy przy planowaniu harmonogramu prac zgodnie ze zwyczajami ptaków,
 • analizujemy wpływ przedsięwzięcia na gatunki i obszary chronione,
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty,
 • określamy ewentualny zakres kompensacji przyrodniczej, jeśli siedliska ptaków zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac.

Inwestycje, w których wymagana jest opinia ornitologiczna:

 • Inwestycje drogowe
 • Budowa i modernizacja gazociągów
 • Budowa elektrowni wiatrowych
 • Modernizacje i renowacje budynków
 • Elektrownie fotowoltaiczne
 • Linie elektroenergetyczne
 • Nowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe
 • Prace związane z wycinkom drzew i krzewów

Eksperci Ornitolog Wrocław posiadają wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wydawania opinii ornitologicznych oraz przyrodniczych na terenie całego kraju. Prosimy o zapoznanie się z Przykładową opinią ornitologiczną. PDF

Wykonujemy również badanie nietoperzy (opinie chiropterologiczną), podczas których prowadzimy nasłuchy detektorowe.

Wyceń i zamów opinię ornitologiczną u ekspertów!